Kartleggingsprøver i lesing og regning på 3. trinn høst 2023.

I perioden 2. oktober til 27. oktober skal 3. trinn gjennomføre de nasjonale kartleggingsprøvene i lesing og regning. Kartleggingsprøvene er obligatoriske for alle elever i Bergen kommune.

Se her for mer informasjon: