Strategiplan for Ny-Krohnborg skole 2023-2027

Her kan du lese skolens fireårige strategiplan. Planen bygger på Læreplanen (LK20) og Bergen kommune sin plan Sammen for kvalitet, læring og medvirkning (SFK-LM).