Informasjon til alle foresatte på Ny-krohnborg skole.

Viktig informasjon vedrørende skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten ved Ny-Krohnborg skole

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til elever på skolen. Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade. Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, utfordringer og sykdom. Vi gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og om å skape ett godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til ett positivt og støttende skolemiljø. Elever og foresatte kan snakke med helsesykepleier uten å avtale tid på forhånd. Skolehelsetjenesten har mye «åpen dør» og er en lett tilgjengelig drop-in tjeneste ved skolen. Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Vi har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten har kontor i 1. etg, D-inngangen

 

  • Skolehelsetjenesten kaller inn timer via Helsenorge. Husk å gjøre barnet deres aktiv på Helsenorge, slik at dere mottar timene. Dersom dere ikke bruker Helsenorge, vil timene bli sendt via digipost/posten, evt ved direkte avtale.

 

Helsesykepleier for 1-10 klasse: Hanne Reksten-Låstad

Tilgjengelig: Hver dag fra ca. 08.30-14.30

Tlf. 53033140/40817025

e-post: Hanne.Reksten-Lastad@bergen.kommune.no  

 

Helsesykepleier for innføringsklassen: Ingeborg Brøyn

Tilgjengelig: Tirsdager og fredager fra ca. 08.30-14.30

Tlf. 40813527

e-post: Ingeborg.Broyn@bergen.kommune.no 

 

Skolelege Andrea Melberg er til stede torsdag i partallsuker.

 

Skolehelsetjenesten har felles møtearena i Familiens hus som ligger i Møllendalsveien 6. Det er derfor mulig å nå oss på tlf familiens hus: 55565700 ved behov.