Ny-Krohnborg skole 100 år!

11.juni kl.17:00 blir det åpent hus på Ny-Krohnborg skole. Da skal vi feire at Ny-Krohnborg skole er 100 år i år! Fram til 11.juni skal vi lære masse om skolen og områdets historie! Se program her:

Her kan du lese litt om skolens historikk:

Det var et staselig nybygg som møtte de over tusen elevene som begynte ved skolen høsten 1924. Byggverket inneholdt 33 klasserom, hadde rikelig med spesialrom og sågar et svømmebasseng. «Nordens flotteste skole» sa noen, og at det var en av landets største og mest moderne skolebygninger var hevet over enhver tvil.

Skoleåret 1932-1933 nådde skolen høyest antall elever med hele 1872 barn fordelt på 56 klasser. I etterkrigstiden var nærområdet preget av en viss fraflytting og elevtallet falt markant. Fra og med innføringen av niårig folkeskole i 1960 hadde man elever fra 1. til 7. trinn som en overgangsordning frem til 1977. I denne perioden gikk elevene fra Ny Krohnborg de to siste årene ved Dragefjellet skole.

På 1970-tallet var skolebygningen slitt og umoderne. Skolen og skoleområdet ble derfor pusset opp i årene 1979-1980. En ny omfattende oppgradering ble gjort i perioden 2010-2012.  Da ble skolen hele bydelens hjerte som en del  av Ny-Krohnborg senter.

Kilde: Bergen Byarkiv