Gå tilbake til:
Du er her:

FAU ved Rå skole

Organisering av FAU ved Rå skole.

I FAU sitter det en representant fra hver av de 17 klassene på skolen. Ved Rå skole velges det klassekontaktteam ved oppstarten av 8.klasse. Teamet består av seks foresatte som fordeler de ulike vervene mellom seg. Vervene de skal dekke er:

FAU-representant fra høst 8.trinn til jul 9.trinn
FAU-representant fra jul 9.trinn til vår 10.trinn
Vara FAU alle tre årene
Klassekontakt for hvert av årene

Teamet blir oppfordret til å jobbe sammen og ønsket, fra FAU og skolen, er et lavterskelarrangement for klassen hvert semester. Vi er opptatt av at de sosiale aktivitetene ikke skal koste noe, men være inkluderende.