Hvem er vi?

På Sædalen skole søker vi å kombinere læring og lek, nysgjerrighet, kreativitet, skaperglede, inkludering, medvirkning og faglig trykk.

Vi er en relativt ny skole med åpne læringsarealer. Her er ca 370 elever fra 1.-7. trinn og rundt 50 ansatte. Lokalene våre er moderne og vi har nye læreverk, både analoge og digitale. Skolen vår ligger fint til i Sædalen, med naturen tett på. 

Personalet er utviklingsorientert og vi har et godt arbeidsmiljø. Hos oss legger vi stor vekt på trinn- og teamsamarbeid. Lærerne samarbeider tett om både planlegging og gjennomføring av undervisningen og er organisert i team som har ansvar for alle elevene på trinnet.

Vi har "læring, mestring, trivsel" som vår visjon og vi er en Olweus-skole.