Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av sykehjemmets inngangsparti

Om oss

Skjoldtunet er et moderne sykehjem med 64 enkeltrom fordelt på åtte grupper. På Skjoldtunet er det også et dagsenter for demente.

Beliggenhet

Skjoldtunet ligger på Skjold i Fana, like ved Skjold kirke i landlige omgivelser. Det er god bussforbindelse forbi sykehjemmet  og kort vei til bybanen (Mårdalen).

Bygning

Skjoldtunet post 1: 24 korttidsplasser for personer med demens sykdom. Skjoldtunet post 4: 16 somatiske korttidsplasser. 
Skjoldtunet post 6: 8 somatiske korttidsplasser og 16 rehabiliteringsplasser.

Sykehjemmet har et flott uteareal.

Sosiale aktiviteter

Det er mange sosiale tilbud for beboerne på Skjoldtunet. Vi har mange flotte, frivillige hjelpere som kommer jevnlig med diverse aktiviteter, som dans, sang, og kaffebesøk. Vi har et godt samarbeid med Skjold kirke og tilbyr andakt hver 14. dag.

Bli frivillig - Vi trenger deg!

Frivillighet er en viktig del av eldreomsorgen. Vi ser etter deg som har et par timer til overs i løpet av uken og som kunne tenke deg å gjøre noe hyggelig sammen med våre beboere. Vi trenger besøksvenner, turvenner, sykkelvenner eller hjelp til ulike arrangementer.

Ta kontakt med aktivitet- og frivillighetskoordinator Oddbjørg Addington på mail Oddbjorg.Addington@bergen.kommune.no for mer informasjon

Les mer: Bli frivillig

Kompetanse og satsingsområder

Skjold sykehjem er et sykehjem med mye verdifull kompetanse. Våre satsingsområder er kvalitetsutvikling og kompetansehevning. Vi har sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Mange ansatte har videreutdanning i geriatri, psykiatri, rehabilitering og demens. Fysioterapeuter og ergoterapeuter fra habilitierings- og rehabiliteringstjenesten gir tjenester til Skjoldtunet, mest til rehabiliteringsavdelingene.

Velkomstbrosjyre – korttidsopphold  Skjoldtunet