Gå tilbake til:
Du er her:
Flere av sykehjemmene har egne rickshawsykler
Frivillige fra Røde Kors på sykkeltur med rickshawsykkel
Bilde: Margrethe Moss-Iversen Lundegård

Frivillighet i eldreomsorgen

Bli med å gi tid og skap gylne øyeblikk i eldreomsorgen! Frivilligheten er en enorm ressurs i målet om en aktiv og meningsfull hverdag for byens eldre innbyggere.

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i en helhetlig eldreomsorg

Ved å legge til rette for mer frivillig arbeid i eldreomsorgen, ønsker Bergen kommune å bidra til at det skal bli enklere både for frivillige organisasjoner og privatpersoner å engasjere seg i aktiviteter for eldre.

Som frivillig kan du velge om du vil bidra på sykehjem, for hjemmeboende eldre eller på aktivitetssenter/dagsenter/omsorgsbolig. Frivillige gjør en innsats for samfunnet og enkeltmennesker i sårbare situasjoner.

VIDEO: Se hva frivillighet i eldreomsorgen kan være og hva det gir de eldre:

Andre frivillig-områder:

Kontakt oss:

Frivillighetskoordinator for sykehjem:

Margrethe Moss-Iversen Lundegård | 408 19 078
margrethe.lundegard@bergen.kommune.no

Frivillighetskoordinator for hjemmeboende:

Eva Synnøve Hagewick Steigen | 408 17 752
Eva.Steigen@bergen.kommune.no

Marianne Tollevsen Hestholm | 408 16 120
mariannetollevsen.hestholm@bergen.kommune.no

Aktivitetskoordinator for hjemmeboende:

Stine Kornerud Lampe | 408 16 121
Stine.Lampe@bergen.kommune.no