Innskriving nye elever 2024

Vi ønsker best mulig informasjon for å sikre best mulig skolestart for høstens førsteklassinger. Her finner du lenke til innskrivingsskjema, samt mer informasjon om skolestart fra Bergen kommune.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/skolestart