Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Årsplan SFO

Årsplan for SFO 2021-2022

Meny SFO

Meny for august og september

Kontaktinformasjon SFO

Vennligst gjør deg kjent med kontaktinformasjonen til SFO

Søknad om SFO plass for nye elever 2021-2022

Fra og med 15. april er det åpent for å søke SFO plass for kommende 1. trinns elever

Oppsigelse/ endring av plass på SFO

• Oppsigelse må skje med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1.april må det betales til og med juni måned