Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Håndbok for foresatte på Søreide skole

Søreide skole holder på med å utarbeide en håndbok for foresatte.

Skolens ordensregler

Hvert år skal ordensreglene gjennomgås både på trinnene, i elevrådet, på foreldremøter og i FAU på Søreide skole, slik at alle skal kjenne til hvilke regler som gjelder når barna er på skolen og sfo.

Presentasjon fra besøksdagen

Her finner du presentasjonen fra besøksdagen 17.06.2021 for våre nye førstetrinnselever.

Rutine - Forsentkomming

Skolen opplever at det er mange elever som kommer for sent til skolen om morgenen. Dette er bekymringsfullt, og skolen ønsker derfor å sette søkelys på dette.

Rutine - Bursdager og invitasjoner ved Søreide skole

Skolen har utarbeidet en rutine som handler om hva som er skolens holdning i forbindelse med bursdager og bursdagsinvitasjoner.

Rutine om en elev forsvinner i skoletiden

Det kan hende at en elev forsvinner av forskjellige årsaker i skoletiden. Skole har derfor utarbeidet en rutine som vi følger om en slik situasjon oppstår.