Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Nordeidåsen 5 Google Maps - Besøksadresse: Nordeidåsen 5
Besøksadresse:
Nordeidåsen 5
Vis større kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
E-post:
soreide.skolebergen.kommune.no
Telefon:
53036800 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30
Besøksadresse:
Nordeidåsen 5
Åpningstid:
07:30 - 16:30
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Ole Marius Worren

Ansatte

Andersen, Sindre Nikolai

Undervisningsstilling
E-post:
Sindre.Andersenbergen.kommune.no

Andresen, Are Hunsager

Undervisningsstilling
E-post:
Are.Andresenbergen.kommune.no

Bertelsen, Christian

Undervisningsstilling
E-post:
Christian.Bertelsenbergen.kommune.no

Birkeland, Ole Martin

Undervisningsstilling
E-post:
Ole.Birkelandbergen.kommune.no

Boge, May Linn

Undervisningsstilling
E-post:
May.Bogebergen.kommune.no

Bogstrand, Laila

Undervisningsstilling
E-post:
Laila.Bogstrandbergen.kommune.no

Byrkjedal, Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Byrkjedalbergen.kommune.no

Christensen, Kristin M

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Christensenbergen.kommune.no

Distad, Sture Adler

Undervisningsstilling
E-post:
Sture.Distadbergen.kommune.no

Eidsvåg, Kjersti Langdal

Undervisningsstilling
E-post:
Kjersti.Eidsvagbergen.kommune.no

Eliassen, Martin Luis

Elevassistent

Fagerland, Camilla Holsen

Undervisningsstilling
E-post:
Camilla.Holsenbergen.kommune.no

Fjellbirkeland, Kjersti

Undervisningsstilling
E-post:
Kjersti.Fjellbirkelandbergen.kommune.no

Folkvord, Gry

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Gry.Folkvordbergen.kommune.no

Franz, Karol Zbigniew

Undervisningsstilling
E-post:
Karol.Franzbergen.kommune.no

Fugle, Solhild

Undervisningsstilling
E-post:
Solhild.Fuglebergen.kommune.no

Grimsgaard, Helene L

Undervisningsstilling
E-post:
Helene.LefebvreGrimsgaardbergen.kommune.no

Halvorsen, Anne

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Halvorsenbergen.kommune.no

Hansen, Yvonne Rasmussen

Undervisningsstilling
E-post:
YvonneRasmussen.Hansenbergen.kommune.no

Hauge, Silje Hesthamar

Undervisningsstilling
E-post:
Silje.Hauge2bergen.kommune.no

Hope, Edle

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Edle.Hopebergen.kommune.no

Husby, Bård Vågsholm

Undervisningsstilling
E-post:
Bard.Husbybergen.kommune.no

Høines, Ronny

Undervisningsstilling
E-post:
Ronny.Hoinesbergen.kommune.no

Høisæter, Alexandra Eftichia Anastasiad

Undervisningsstilling
E-post:
Alexandra.Hoisaeterbergen.kommune.no

Høivik, Mona Helen

Konsulent
E-post:
Mona.Hoivikbergen.kommune.no

Jansen, Håkon

Undervisningsstilling
E-post:
Hakon.Jansenbergen.kommune.no

Jonassen, Barbro

Undervisningsstilling
E-post:
Barbro.Jonassenbergen.kommune.no

Knutsvik, Tina Karin

Undervisningsstilling
E-post:
TinaKarin.Knutsvikbergen.kommune.no

Lexau, Ina Skjold

Undervisningsstilling
E-post:
InaSkjold.Lexaubergen.kommune.no

Litlehamar, Mona Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
MonaKristin.Litlehamarbergen.kommune.no

Lunde, Frida

Undervisningsstilling
E-post:
Frida.Lundebergen.kommune.no

Lunde, Pia Oline Lilleskare

Undervisningsstilling
E-post:
Pia.Lundebergen.kommune.no

Martinsen, Christel Louise

Undervisningsstilling
E-post:
Christel.Martinsenbergen.kommune.no

Meneilly, Martin

Undervisningsstilling
E-post:
Martin.Meneillybergen.kommune.no

Nordrevoll, Borge Terese

Undervisningsstilling
E-post:
BorgeTerese.Nordrevollbergen.kommune.no

Nygaard, Ingun Karoline

Undervisningsstilling
E-post:
Ingun.Nygaardbergen.kommune.no

Onstad, Tonje Tryggestad

Undervisningsstilling
E-post:
Tonje.Onstadbergen.kommune.no

Oppedal, Karl Erik

Undervisningsstilling
E-post:
Karl.Oppedalbergen.kommune.no

Ragnfrid, Åsnes

Undervisningsstilling
E-post:
Ragnfrid.Asnesbergen.kommune.no

Rødland, Kjersti M

Undervisningsstilling
E-post:
Kjersti.Rodlandbergen.kommune.no

Samset, Sigrid

Undervisningsstilling
E-post:
Sigrid.Samsetbergen.kommune.no

Skiple, Ingebjørg

Undervisningsstilling
E-post:
Ingebjorg.Skiplebergen.kommune.no

Steen, Birgitte Sælen

Undervisningsstilling
E-post:
Birgitte.Steenbergen.kommune.no

Storheim, Trine

Undervisningsstilling
E-post:
Trine.Storheimbergen.kommune.no

Svendsen, Nina Marie

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Svendsenbergen.kommune.no

Synnevåg, Silje

Undervisningsstilling
E-post:
Silje.Synnevagbergen.kommune.no

Sæverås, Vibecke Kvale

Undervisningsstilling
E-post:
Vibecke.Saeverasbergen.kommune.no

Sævig, Veslemøy Kleveland

Undervisningsstilling
E-post:
Veslemoy.Klevelandbergen.kommune.no

Søreide, Anne Marie Scisly

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Soreidebergen.kommune.no

Tysnes, Vibeke

Undervisningsstilling
E-post:
Vibeke.Tysnesbergen.kommune.no

Tysnes, Vibeke

Avdelingsleder SFO
E-post:
Vibeke.Tysnesbergen.kommune.no

Vig, Hege Værøy

Undervisningsstilling
E-post:
Hege.Vigbergen.kommune.no

Worren, Ole Marius

Rektor
Telefon:
53036801 / 90187231
E-post:
Ole.Worrenbergen.kommune.no

Åsenden, Julie Gjerde

Undervisningsstilling

Øen, Geir Olav

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
91843437
E-post:
Geir.Oenbergen.kommune.no

Østgård, Ann Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Ann.Ostgardbergen.kommune.no