Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen.

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø. (jmf. Helsedirektoratet)

Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det.

Skolehelsetjenesten har skolepsykolog tilknyttet tjenesten. Avtaler formidles via helsesykepleier etter kartlegging av behov, og i samarbeid med elev og foresatte. 

Velkommen til skolehelsetjenesten på Søreide skole! 

 ­­­­­­­På Søreide skole treffer du helsesykepleier Sofie Nesmoen hver mandag til fredag og i tillegg Camilla Aarseth på mandag og torsdag.

Sofie har ansvar for elevene på 1, 2 og 5-7 trinn. Camilla for elevene på 3-4 trinn.

Helsesykepleier kan nås på telefon: 53036828/29 eller på

e-post: helsestasjon.sandsli@bergen.kommune.no

Skolelege Heidi Benserud er på skolen tirsdag fra 8.30-11.00

Velkommen til skolehelsetjenesten

Tjenestetilbud

Videre på internett