Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten på Storetveit skole

På Storetveit treffer du helsesykepleier mandag, torsdag og fredag. Telefon: 40 81 89 49 e-post: RagnhildH.Markhus@bergen.kommune.no helsestasjon.nesttun@bergen.kommune.no (send til begge adresser)

Informasjon om skolehelsetjenesten

På Storetveit skole treffer du helsesykepleier mandag, torsdag og fredag.
Telefon til helsesykepleier: 40 81 89 49
e-post: RagnhildH.Markhus@bergen.kommune.no og helsestasjon.nesttun@bergen.kommune.no (send til begge adresser) 
 

Skolehelsetjenesten hos oss har ikke lege tilknyttet skolen. En felles skolelege tar skolestartundersøkelser på Nesttun helsestasjon, og er en samarbeidspartner for helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.  

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen.

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten).

Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det.

Skolehelsetjenesten har skolepsykolog tilknyttet tjenesten. Avtaler formidles via helsesykepleier etter kartlegging av behov, og i samarbeid med elev og foresatte. 

Vi samarbeider også med Barne- og familietjenesten, og gir gjerne informasjon om tilbudene de har til ungdom og deres familier. https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen/vare-tilbud

Velkommen til skolehelsetjenesten på Storetveit skole! 

 

 

Lenker: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

https://www.116111.no/barn/

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelusbrosjyre-rev.-290415.pdf

https://www.fhi.no/sv/barnehage/

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00135/rundskriv_23_2011_1_135823a.pdf

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00131/TIBIR-brosjyre_Ytre_131604a.pdf 

https://zanzu.no/no/#lang=select