Skolehelsetjenesten på Storetveit skole

Helsesykepleiere på skolen

Ragnhild Markhus, til stede mandag, torsdag, fredag. Mobil 40 81 89 49

RagnhildH.markhus@bergen.kommune.no

 

 For info om skolehelsetjenesten og relaterte tema, se  Bergen kommune - Skolehelsetjeneste