Gå tilbake til:
Du er her:

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Husholdninger som har lav inntekt, kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO).

Familier med samlet inntekt under 592.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage, for SFO er inntektsgrensen 505.083.  

Det må sendes inn ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår/barnehageår (august-juni). Om vedtak om redusert foreldrebetaling skal gjelde fra august i det nye barnehage-/skoleåret må ny søknad sendes inn innen utgangen av juli måned. Søknader som mangler nødvendig dokumentasjon blir avvist.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo