Kontakte Ulsmåg SFO

Kontakt Ulsmåg SFO:

Ved akutte hendelser må du ta direkte kontakt med SFO eller skolen.

Telefonnummer:

1.trinn: 408 13 436

2.trinn: 408 13 437

3.trinn: 408 19 136

4.trinn: 408 12 330

eller 55561000 (skole)

Daglige beskjeder om når barnet skal gå, det blir hentet av andre m.m. sendes i vigilo innen 08.30.  

Vi besvarer telefonen i SFO sin åpningstid, såframt vi har anledning. 

Vi ønsker mest mulig faste beskjeder som vi kan legge inn i krysselisten, i vigilo. 

Avdelingsleder

Betina Holsen: 55 56 10 05

mail: betina.holsen@bergen.kommune.no