Kontakt

Besøksadresse:
Totlandsvegen 53
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
55561000
Besøksadresse:
Totlandsvegen 53
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Berit Skorpen

Ansatte

Abelsen, Katrine

Undervisningsstilling
E-post:
Katrine.Abelsenbergen.kommune.no

Abrahamsen, Enok

Undervisningsstilling
E-post:
Enok.Abrahamsenbergen.kommune.no

Andersen, Nina Rau

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Andersenbergen.kommune.no

Andersen, Pål Dahl

Undervisningsstilling
E-post:
Pal.Andersenbergen.kommune.no

Arff, Kristin Solem

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Arffbergen.kommune.no

Berge, Thomas

Undervisningsstilling
E-post:
Thomas.Bergebergen.kommune.no

Bilsbak, Susanne

Undervisningsstilling
E-post:
Susanne.Bilsbakbergen.kommune.no

Birkenes, Lars Håvard

Undervisningsstilling

Bjerknes, Ann-Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Ann-Kristin.Bjerknesbergen.kommune.no

Bjørvik, Karoline

Undervisningsstilling
E-post:
Karoline.Bjorvikbergen.kommune.no

Botnen, Stine

Undervisningsstilling
E-post:
Stine.Botnenbergen.kommune.no

Bøthun, Ingrid

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
55561002 / 48289761
E-post:
Ingrid.Bothunbergen.kommune.no

Dahle, Jan Erik

Undervisningsstilling

Gryt, Mari Håvardstun

Undervisningsstilling
E-post:
Mari.Grytbergen.kommune.no

Haara, Kjersti

Undervisningsstilling
E-post:
Kjersti.Haarabergen.kommune.no

Haldorsen, Amalie

Undervisningsstilling
E-post:
Amalie.Tveiteras.Haldorsenbergen.kommune.no

Hasli, Helle Mi

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
99520441
E-post:
Helle.Haslibergen.kommune.no

Haugland, Sissel Lekven

Konsulent
E-post:
Sissel.Hauglandbergen.kommune.no

Haugsvær, Simon

Undervisningsstilling
E-post:
Simon.Haugsvaerbergen.kommune.no

Hay, Kjersti Knutsen

Undervisningsstilling
E-post:
Kjersti.HayKnutsenbergen.kommune.no

Herland, Anders

Undervisningsstilling
E-post:
Anders.Herlandbergen.kommune.no

Hoff, Kjerstin

Undervisningsstilling

Holsen, Betina

Avdelingsleder SFO
E-post:
Betina.Holsenbergen.kommune.no

Hui, Holly

Undervisningsstilling
E-post:
Holly.Huibergen.kommune.no

Høvik, Ingrid Lange

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Hovikbergen.kommune.no

Johannessen, June

Undervisningsstilling
E-post:
June.Johannesenbergen.kommune.no

Klakegg, Linn Hetland

Undervisningsstilling
E-post:
Linn.Klakeggbergen.kommune.no

Krogstad, Lise

Undervisningsstilling
E-post:
Lise.Krogstadbergen.kommune.no

Kvilhaug, Katherine

Undervisningsstilling
E-post:
Katherine.Kvilhaugbergen.kommune.no

Kvisle, Håvard Smesland

Undervisningsstilling
E-post:
Havard.Kvislebergen.kommune.no

Laastad, Rosa-Linn

Undervisningsstilling
E-post:
Rosa-Linn.Laastadbergen.kommune.no

Lilleheil, Eirik

Undervisningsstilling
E-post:
Eirik.Lilleheilbergen.kommune.no

Magnussen, Henriette

Undervisningsstilling
E-post:
Henriette.Magnussenbergen.kommune.no

Midtsæter, Camilla

Undervisningsstilling
E-post:
Camilla.Midtsaeterbergen.kommune.no

Myklebust, Erling Tenden

Undervisningsstilling
E-post:
Erling.Myklebustbergen.kommune.no

Nondal, Jarle

Undervisningsstilling
E-post:
Jarle.Nondalbergen.kommune.no

Osberg, Camilla Holm

Undervisningsstilling
E-post:
camillaholm.osbergbergen.kommune.no

Refsahl, Christina Spjeld

Undervisningsstilling
E-post:
ChristinaH.Spjeldbergen.kommune.no

Rondestveit, Fredrik Aas

Undervisningsstilling
E-post:
Fredrik.Rondestveitbergen.kommune.no

Skorpen, Berit

Rektor
Telefon:
55561001 / 91300223
E-post:
Berit.Skorpenbergen.kommune.no

Skår, Trude Marit

Undervisningsstilling
E-post:
Trude.Skarbergen.kommune.no

Solbakken, Monica

Undervisningsstilling
E-post:
Monica.Solbakkenbergen.kommune.no

Sortland, Helga

Undervisningsstilling
E-post:
Helga.Sortlandbergen.kommune.no

Stavland, Anja Grønnevik

Undervisningsstilling
E-post:
AnjaGronnevik.Stavlandbergen.kommune.no

Strand, Anita

Undervisningsstilling
E-post:
Anita.Strandbergen.kommune.no

Svendsmark, Marianne Engan

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Svendsmarkbergen.kommune.no

Sæle, Stian

Undervisningsstilling
E-post:
Stian.Saelebergen.kommune.no

Tangstad, Jorid

Undervisningsstilling
E-post:
Jorid.Tangstadbergen.kommune.no

Taule, Tove Fosdahl

Undervisningsstilling
E-post:
Tove.Taulebergen.kommune.no

Thomassen, Cecilie Pernille

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
55561003 / 99645892
E-post:
Pernille.Thomassenbergen.kommune.no

Tveit, Gjertrud

Undervisningsstilling
E-post:
Gjertrud.Tveitbergen.kommune.no

Ulleland, Kristian Holme

Undervisningsstilling
E-post:
Kristian.Ullelandbergen.kommune.no

Ulvedal, Mette

Undervisningsstilling
E-post:
Mette.Ulvedalbergen.kommune.no

Ulveseth, Reidun

Undervisningsstilling
E-post:
Reidun.Ulvesethbergen.kommune.no

Vatne, Christine

Undervisningsstilling
E-post:
Christine.Vatnebergen.kommune.no

Økland, Marit

Undervisningsstilling
E-post:
Marit.Oklandbergen.kommune.no