Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten på skolen for 20/21

Her er oversikten over når helsesykepleierne Martine Sandøy og Hege Gjeraker er på skolen.

Skolehelsetjenesten er åpen.

Tilbudet i skolehelsetjenesten går nå tilbake til normal drift for 1. - 4. trinn.

Hvor lenge bør barnet være hjemme ved sykdom?

Mange foreldre lurer på hvor lenge barna bør være hjemme ved sykdom. Vi har utarbeidet en smittevernsplan. Se vedlegg

PMTO gruppe

Opplever du at det er dårlig samarbeid mellom deg og barnet ditt? Må du gi mange beskjeder før barnet gjør det det får beskjed om?

ICDP foreldreveiledningskurs

Sosionomene ved Frisklivs- og mestringssenteret tilbyr ICDP foreldreveiledningskurs for foreldre som har barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.