Gå tilbake til:
Du er her:

Redusert foreldrebetaling SFO

Søknad om redusert betaling for plass på SFO skal nå registreres og sendes inn via Vigilo foresatt portal.

Mer informasjon og veiledning til søknad finnes på innbyggerhjelp på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/barnehage/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo