Ulike plassalternativer på Ulsmåg SFO

Her ser du hvilke plassalternativer det er på Ulsmåg SFO. Dere skal ikke søke ny plass for nytt skoleår- plassen er aktiv til den blir sagt opp.

Oppsigelse og endring av plass gjøres her: https://vigilo.no/bergen/

Se Bergen kommunes regler ved oppsigelse/endring av plass her: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/skolefritidsordning/skolefritidsordning-sfo

Følgende Plasstyper tilbyr Ulsmåg SFO

Hel plass (100%):               Fra kl.07.15 - 16.45, fem dager i uken.

Redusert plass 1 (60%):  Fra skoleslutt og frem til kl.15.30, fem dager i uken.

Redusert plass 2 (60%): Fra kl.07.15 - 14.30

Redusert plass 3 (60%):  Fra kl.07.15 - 16.45 tre dager i uken.

Morgenplass: Fra kl.07.15 - 08.30 fem dager i uken.

 

Dagplass: Fra kl. 07.30 - 16.30.

Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagsopphold i SFO for å avhjelpe helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som ikke kan planlegges, og skal ikke ha varighet utover noen dager.

 

For å få dagplass må det leveres skriftlig søknad på ordinære søknadskjema.

 

På langdager tilbyr Ulsmåg SFO følgende plasstyper:

Hel plass (100%) :               Alle langdager fra kl.07.30 - 16.30

Redusert plass 1 (60%):    Alle langdager fra kl.09.00 - 14.30

Redusert plass 2 (60%):    Alle langdager fra kl.07.30 - 13.00

Redusert plass 3 (60%):    Tre dager fra kl.07.30 - 16.30

 

Morgenplass kan ikke benyttes på langdager.

Ulike plassalternativer på Ulsmåg SFO bilde
 
Bilde: null