1. trinn høsten 2023

Det er i dag sendt ut brev til alle kommende 1. trinnselever på Ulsmåg skole.

Brevet inneholder opplysninger om SFO, besøksdag på skolen og skolestart. Besøksdagen 7. juni vil dere få nærmere informasjon om når datoen nærmer seg. 

Dere vil også kunne lese i brevet at dere må sende et innskrivningsskjema til skolen. Det vil vi gjerne ha så snart som mulig. Informasjon om hvor dere finner innskrivningsskjemaet er å finne i brevet dere fikk tilsendt i dag.  

Dersom dere ønsker kontakt med skolen kan dere sende e-post til avdelingsleder Helle Mi Hasli: helle.hasli@bergen.kommune.no