Driftsutfordringer for Vigilo

Vi har fått melding om at Vigilo har driftsutfordringer.

Dette betyr at vi har utfordringer med å få lest og svart på meldinger. Vigilo jobber med saken. 

Vi håper på normal drift fra mandag av.