Gå tilbake til:
Du er her:

Endring av kontaktinformasjon

Hvis dere endrer adresse, telefonnummer eller epost, må dere registrerer det på følgende lenke.

 

https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

I tillegg må dere sende kontaktlærer en epost der dere informerer om dette.