Gå tilbake til:
Du er her:

Kontaktlærere neste skoleår

Her følger en oversikt over kontaktlærere pr trinn på Ulsmåg skole neste skoleår.

Trinnlederne er merket med fet skrift.

 1. trinn:
  1A Holly Hui
  1B Mari Gryt
  1C Henriette P. Magnussen
  1D Pål D. Andersen
  1E Anders Herland
 2. trinn:
  2A Kjersti K. Hay
  2B Trude Skår
  2C Camilla Midtsæter
  2D Kjersti Haara
  2E Stine Botnen
 3. trinn:
  3A Ann-Kristin Bjerknes
  3B June Johannessen
  3C Anita Strand
  3D Marianne E. Svendsmark
 4. trinn:
  4A Helga Sortland
  4B Simon Haugsvær
  4C Christina Refsahl
  4D Gjertrud Tveit
  4E Lars Håvard Birkenes
  4F Tove Taule
 5. trinn
  5A Thomas Berge
  5B Katrine Abelsen
  5C Rosa-Linn Laastad
  5D Linn Klakegg
 6. trinn
  6A Erling T. Myklebust
  6B Lise Krogstad
  6C Nina Rau Andersen
  6D Åsmund N. Øydvin
  6E Anja Stavland
 7. trinn:
  7A Katherine Kvilhaug
  7B Regina Ådland
  7C Stian Sæle
  7D Mette Ulvedal