Gå tilbake til:
Du er her:

Novembermarkedet 2020 – i en solidarisk koronaversjon.

Ulsmåg skole har i flere år en tradisjon for å ha et Novembermarked, der overskuddet går til Adina-stiftelsen.

Grunnet gjeldende smittevernregler i forbindelse med Covid-19, kan vi ikke gjennomføre Novembermarkedet på vanlig måte. Foreldre kan i år dessverre ikke være tilstede på skolen på aksjonsdagen. 

Solidaritetstanken står allikevel sterkt på Ulsmåg skole, og derfor ønsker vi også i år å bidra med å samle inn penger til Adina-stiftelsen. Adina-stiftelsen sin representant Hilde Severinsen Sandnes kommer til skolen 10. og 11. november for å vise hvordan de arbeider og bruker den støtten de får fra elevene på Ulsmåg skole. Dette gleder vi oss til.

På 1. – 4. trinn vil elevene bidra i solidaritetsaksjonen med å lage produkter som de tar med seg hjem. Et gjennomgående tema for produktene er bærekraftig utvikling, som er et tverrfaglig tema i LK20. Elevenes bidrag vil bli stilt ut på skolen, slik at elevene får se arbeidet som er gjort for å hjelpe andre. Utstillingen vil være tilgjengelig for elevene på aksjonsdagen tirsdag 17.november. Elevene får med seg sitt eget produkt hjem. Det er frivillig å støtte Adina med en sum, og vi håper at de som har mulighet vippser eksempelvis 50 kroner for produktet eller en valgfri sum.

På 5. – 7. trinn prøver vi dette skoleåret å få elevene mer aktive i sitt solidaritetsarbeid. På aksjonsdagen tirsdag 17. november vil elevene bli utfordret til å løpe eller gå for å hjelpe andre. Elevene skal løpe eller gå runder rundt skolen. Her håper vi dere foreldre kan være støttespillere til å motivere elevene til innsats for solidaritetsarbeidet. Lærerne på trinnet vil registrere antall runder hver enkelt elev greier å løpe eller gå i løpet av 20 minutter. Her vil elevene kjenne på kroppen hvordan det er å hjelpe andre og vi er spent på hvor mange runder elevene klarer å bidra med. Det er frivillig å gi økonomisk støtte til solidaritetsarbeidet. Vi håper at foresatte som har mulighet kan støtte eleven med eksempelvis 10 kroner pr. runde eller et valgfritt beløp. Vi påpeker igjen at det er helt frivillig å gi økonomisk støtte.

De av foreldrene som ønsker å bidra, vippser valgfritt beløp til #123596. Merk meldingen med Ulsmåg skole. Vi håper flest mulig som ønsker å bidra vipser på selve innsamlingsdatoen som i år er tirsdag 17.november.

MERK: Vi ønsker ikke at foresatte forteller elevene hvilket beløp de har bidratt med til aksjonen, fordi det skal være frivillig å gi.

 

mvh

Trude Wedervang

Rektor