SOMMERLEIR

Bergen kommunes sommerleirer for elever på 2. - 7. klassetrinn, er tilbud til elever som ikke har andre muligheter til å reise ut av byen i sommer.

Tilbudet gjelder også elever som har stort behov for å komme vekk fra sitt nærmiljø for en periode i skolens sommerferie. 

Du finner informasjonsskriv på ulike språk vedlagt, samt påmeldingsskjema. NB - bruk riktig påmeldingsskjema ut i fra dagens klassetrinn for barnet. Påmeldingsskjema kan du levere på skolen innen mandag 13.05.24.