Ordensreglar og anna informasjon

For at skulen skal vere trygg og god for alle, har vi reglar og retningslinjer for blant anna orden, atferd, bruk av digitale verktøy og spesielle hendingar.

Skulen sine ordensreglar og reglar for bruk av skulen sitt digitale utstyr og programvare skal vere kjent og signert av alle elevar og foresette: 

Kommunen har levert skulen nok jod til å kunne gje alle elevane ved ei akutt atom-hending. Begge foreldra må samtykke om skulen skal kunne gjere dette. Vedlagte skriv har meir informasjon.