RSS

Skolens planer

Tryggleik og trivsel for alle på YA

Alle elevar har rett på eit trygt og godt skulemiljø, og alle ansatte har rett på eit godt arbeidsmiljø! Vi ønsker at Ytre Arna skule skal være ein varm og inkluderande stad for både store og små.

Pedagogiske planar ved Ytre Arna skule

Skulen sitt store oppdrag er danning og utdanning! På YA jobbar vi saman som eit team, for at skulen skal halde høg kvalitet som ein varm og inkluderande stad for både leik og læring for alle.

Info-folder for skule og SFO

Treng du kort informasjon om skulen, skuleruta, SFO eller kontaktinfo? Vi har utarbeidd ein info-folder for skulen og ein for SFO for skuleåret 2023-24. Dei er oversatt til utvalgte språk.

Ordensreglar og anna informasjon

For at skulen skal vere trygg og god for alle, har vi reglar og retningslinjer for blant anna orden, atferd, bruk av digitale verktøy og spesielle hendingar.