Velkommen til skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Vedlagt følger informasjon om skolehelsetjenesten: Bergen kommune - Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier på Ytre Arna skule er: Jannicke Erichsen

Hun er til stede på skolen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. 

Erichsen kan kontaktes på telefon  408 13 611, eller via melding på  https://www.helsenorge.no/ 

Skolelege er for tiden: David Myklebust

Myklebust er til stede tirsdager i oddetalsuker fra 8.30-12.00.