RSS

Råd og utvalg

FAU på YA 23/24

Ytre Arna skole har et engasjert FAU, som har møter en gang i måneden. FAU har 14 medlemmer, to fra hvert trinn. FAU er opptatt av alt som angår elevene, både i skoletiden og fritiden.

Elevråd 2023/24

På YA har vi elevråd frå 2.trinn. Vi har 2 valte representantar frå kvart trinn 2.-7., og rektor er sekretær og støtte for elevrådet. Vi har møte kvar 3.veke.