Vedlegg til handlings- og økonomiplanen

Av tekniske årsaker, publiserer vi en del vedlegg som hører til handlings- og økonomiplanen på denne siden.

Vedlegg til budsjettekniske spørsmål

Premisser og regulativ for en del avgifter og gebyrer - innstilling 2

Premisser og regulativ for en del avgifter og gebyrer - innstilling 1

Budsjettinnspill fra Bergen kirkelige fellesråd