Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Vil erstatte nedlagt skole med boliger for utviklingshemmede

Bystyret har behandlet innbyggerforslag om å gjøre gamle Haugland skole tilgjengelig for Montessorriskole. I stedet ønsker bystyret boliger for utviklingshemmede på stedet.

(25.09.2019)

Har vedtatt plan for nye Holen skole

Bystyret har endelig vedtatt reguleringsplan for nye Holen skole. Bystyret legger ellers vekt på arbeid med å skape en tryggere trafikksituasjon for elevene.

(20.06.2019)

Vil innføre gratis SFO for førsteklassinger

Bystyret vil i neste periode starte arbeid med å innføre gratis SFO. Videre blir det innført en generell moderasjonsordning.

(20.06.2019)

Har mange innspill til lovendringer for private barnehager

Bystyret har avgitt høringsuttalelse til endringer i barnehageloven som angår ny regulering av private barnehager.

(19.06.2019)

Ny plan skal bidra til god seksuell helse for barn og unge

Bystyret har vedtatt en ny plan for seksuell helse, seksualopplysning og -undervisning. Alderstilpasset kunnskap, med opplæring og åpenhet helt fra barnehage og oppover er vektlagt i planen.

(10.04.2019)

Ny plan for innsats mot mobbing på plass

Bystyret har nå vedtatt planen "Skyfritt" som skal sikre styrket innsats for et inkluderende oppvekstmiljø innen skole-, barnehage- og idrettsfeltet.

(10.04.2019)

Slik skal det bli full bydelsvis barnehagedekning i år

Bystyret har vedtatt prinsipper og tiltak for å realisere full bydelsvis barnehagedekning fra 2019.

(30.01.2019)

Reviderer rutiner for manglende barnehagebetaling

Bystyret har fått "Evaluering av rutinene for manglende betaling barnehageplass", og vedtar at rutinen med å løfte utestående betaling til høyeste nivå i byrådsavdeling blir fjernet.

(30.01.2019)

Endelig vedtak for plan for å modernisere oppvekstfeltet

Bystyret har nå vedtatt "Plan for Smart oppvekst i Bergen", en overordnet plan for digitalisering og innovasjon innenfor barnehage-, skole-, og idrettsfeltet.

(30.01.2019)

Utvider Midttun skole med 100 nye elevplasser

Bystyret har vedtatt endelig finansiering av et tilbygg som i første omgang vil gi plass til 100 nye elevplasser på Midttun skole.

(21.11.2018)