Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Skal bruke 116 millioner på Mindemyren første fase

Bystyret har gitt en kostnadsramme på 116,2 millioner for første fase med transformasjon av infrastruktur på Mindemyren.

(23.10.2019)

"Dyrk Bergen" - ny strategi for urbant landbruk på plass

Bystyret har vedtatt planen "Dyrk Bergen - strategi for urbant landbruk i Bergen 2019-2023.

(23.10.2019)

Vil utvikle fremtidens Laksevåg

Bystyret har godkjent et strategisk planprogram som skal skape rammer for en bærekraftig byutvikling og gi strategiske føringer for utviklingen av Laksevåg.

(23.10.2019)

Vil vurdere trafikkforholdene på Torgallmenningen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) vedrørende trafikksituasjonen og publikums sikkerhet på Torgallmenningen.

(23.10.2019)

Følger opp vedtak og flertallsmerknader innenfor komite for miljø og byutvikling

Bystyret har behandlet sak om vedtak og flertallsmerknader innenfor komite for miljø og byutvikling sitt ansvarsområde for rapporteringsåret 2018.

(25.09.2019)

Grønt lys for nye boliger i Kong Oscars gate

Bystyret har vedtatt reguleringsplan som legger til rette for ombygging og nybygg i Kong Oscars gate 22-24.

(25.09.2019)

Vil tilrettelegge for mer frilusftliv rundt Nordåsvannet

Bystyret har fulgt opp en mulighetsstudie om fremtidig arealbruk ved Nordåsvannet.

(25.09.2019)

Har vedtatt kommunedelplan for overvann

Våtere vær og fortetting av byen øker utfordringene med å ta hånd om overvannet. Bystyret har nå vedtatt kommunedelplan for overvann 2019-2029.

(25.09.2019)

Kommunen kutter unødvendig bruk av plast

Bystyret har vedtatt plan for smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021.

(25.09.2019)

Bergen vil bli humlehovedstad

Bystyret er positive til et privat forslag om tiltak for å ta vare på insektene i Bergen. Målet er at Bergen skal bli Vestlandets humlehovedstad.

(25.09.2019)