Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Etablerer krisesenter for rusavhengige

Bystyret sier ja til å opprette et eget krisesenter for personer i aktiv rus.

(23.10.2019)

Har vedtatt tiltak mot vold i nære relasjoner

Bystyret har vedtatt "Plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023". Med planen skal Bergen få en enda tydeligere innsats mot vold og overgrep.

(23.10.2019)

Vil prøve å stoppe skjenking på strippested

Bystyret har fått en orientering om hvorfor Bergen kommune ikke kan frata tillatelse til skjenking av alkohol på utestedet After Dark. Bystyret ber byrådet likevel gå videre med saken.

(19.06.2019)

Har fått kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten 2018

Bystyret har fått status for den kommunale sosialtjenesten for 2018.

(19.06.2019)

Har fått status for sykehjem

Bystyret har fått statusmelding for sykehjem i Bergen 2018.

(19.06.2019)

Vedtok plan for å utvikle tjenester for utviklingshemmede

Bystyret har nå vedtatt fremdriftsplan for Plan for tjenester til personer med utviklingshemming.

(19.06.2019)

Vil jobbe for at flest mulig vaksinerer sine barn

Bystyret har behandlet et privat forslag om vaksinering av alle barn i Bergen, og ber om tiltak for å øke bevisstheten rundt barnevaksinasjonsprogrammet.

(19.06.2019)

Gir innspill om Nav-samarbeid i ny barnevernlov

I høringsuttalelse til ny barnevernlov, ber bystyret om at det kommer en forskrift om pliktig samarbeid mellom Nav og barnevernstjenesten.

(19.06.2019)

Vil gjøre Byombudet enda bedre kjent

Bystyret har fått årsmelding fra Byombudet og legger vekt på at Byombudet gjøres enda bedre kjent, samt at ansatte må ta høyde for at brukere kan mangle digital kompetanse.

(19.06.2019)

Skal få flere rusavhengige ut i arbeid og aktiviteter

Bystyret har vedtatt handlingsplan som skal få flere rusavhengige til å delta i fritidsaktiviteter, arbeid og utdanning.

(23.05.2019)