Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Har vedtatt driftsmodell for Åsane kulturhus

Bystyret har vedtatt driftsmodellen, som tar for seg sentrale elementer som bemanning, tildeling av lokaler og tid til de ulike aktørene, programmering og markedsføring.

(23.10.2019)

Endrer rammebetingelser for utvikling av Sentralbadet

Bystyret har vedtatt at heving av taket over bassengdelen, samt et mulig påbygg på inntil fire etasjer tas med i det videre arbeidet.

(20.06.2019)

Vil søke Bergen som kulturhovedstad i 2030

Bystyret ber om sak som beskriver søknadsprosess for at Bergen igjen skal bli europeisk kulturhovedstad.

(19.06.2019)

Gir Nordisk Film tillatelse til å vise film på Lagunen

Bystyret tildeler Nordisk Film Kino AS konsesjon i fem år, fra 1. oktober i år, til å vise film i Lagunen Storsenter.

(19.06.2019)

Skal jobbe for å få Fysak på Sandsli

Bystyret har behandlet en skriftlig forespørsel om å få etablert et "Fysak light" på Sandsli.

(19.06.2019)

Vil ha nynorske turbibliotek i Bergen

Bystyret har behandlet en skriftlig forespørsel om Bergen vil satse på nynorske turbibliotek for å stimulerer til økt friluftsaktivitet og leseglede.

(19.06.2019)

Positive til kultursommerjobber for ungdom

Bystyret har behandlet et privat forslag om å tilby kultursommerjobber for ungdom mellom 16 og 20 år.

(23.05.2019)

Vil søke Bergen inn som europeisk kulturhovedstad

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan Bergen skal arbeide for å oppnå status som europeisk kulturhovedstad.

(10.04.2019)

Etablerer Stiftelsen Bergen Kjøtt

Bystyret har vedtatt å opprette en stiftelse for å sikre Bergen Kjøtt til kunst- og kulturformål.

(13.03.2019)

Har vedtatt tidsplan av gjennomføring av tiltak ved Arna idrettspark

Bystyret har vedtatt at det etableres kunstgress på Arna idrettspark sommeren 2019 og at våtmarkspark og kastefelt etableres tidligst mulig i 2020.

(13.03.2019)