Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Vil teste gratis aktivitetskort for å slytte studenter til Bergen

Bystyret ber byrådet teste ut om et gratis kultur- og aktivitetskort kan få flere studenter til å melde flytting til Bergen.

(23.10.2019)

Bystyret har vedtatt ny HR-melding for kommunen

Sentralt i meldingen er hvordan kommunens ansatte skal tilpasse seg det endrede behovet for tjenester i årene frem mot 2030.

(23.10.2019)

Oppretter ny tilskuddsordning for innovasjon

Bystyret har vedtatt å opprette en ny tilskuddsordning som skal fremme innovasjonsarbeid på tvers av sektorer i Bergen.

(23.10.2019)

Vil etablere en internasjonal likestillingskonferanse i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (et skriftlig spørsmål) om å etablere en tverrpolitisk, internasjonal likestillingskonferanse i Bergen.

(23.10.2019)

Har fått redegjørelse for byrådets arbeid med FNs bærekraftsmål

Byrådet har lagt frem en oversikt over aktiviteten i Bergen kommune som bidrar til FNs bærekraftsmål.

(25.09.2019)

Endelig vedtak for årsregnskap og årsmelding 2018

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes årsregnskap og årsmelding 2018 for.

(19.06.2019)

Vil kreve at skjenkesteder gir minstelønn

Bystyret har behandlet en interpellasjon om å kreve at skjenkesteder må betale ansatte minimum minstelønn for å få skjenkebevilling.

(19.06.2019)

Dette skal dei nye bydelsstyra gjere

Bystyret har vedteke kva oppgåver og fullmakter dei nye bydelsstyra skal ha når ordninga kjem på plass frå 2020.

(23.05.2019)

Ønskjer fleire tiltak for å fremja nynorsken

Bystyret har fått melding om status i tiltaka for nynorsk i Bergen 2018, og har avgjort fleire tiltak for å fremja nynorsken i kommunen.

(10.04.2019)

Ønsker kortreist plastgjenvinning

Bystyret har behandlet et privat forslag om en lokal plastgjenvinningsfabrikk, og ber byrådet jakte alternative avfallsløsninger for plast.

(10.04.2019)