RSS

Interpellasjoner

Interpellasjoner

En interpellasjon er et skriftlig spørsmål til bystyret, og ikke en ferdig utredet sak. Du finner dem i saksoversikten øverst i sakslisten for hvert enkelt møte.

Ber om sak om hvordan CRPD skal implementeres i tjenestene

Bystyret har behandlet en interpellasjon (et skriftlig spørsmål) om menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Ønsker å etablere vennskapsbyavtale med Hebron

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om vennskapsbyavtale med Hebron i Palestina.