RSS

Behandlede saker

Se sakene fra bystyret 22. november og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var byrådets tiltredelseserklæring, forslag om Jon Fosse-sitat i byrommet, omsorgsboliger på Nedre Totland og 2. tertialrapport for 2023.

Nytt bystyre og ny ordfører på plass

Marit Warncke (H) er valgt til ny ordfører i Bergen, mens Thomas Flesland (Sp) er varaordfører. Bystyret har også bestemt hvem som skal lede de ulike utvalgene.