RSS

Behandlede saker

Se sakskart og sendingen i opptak for bystyremøtene 19. og 20. juni

Av aktuelle saker revidert budsjett for 2024, planprogram for områderegulering av Dokken sør, statusmelding fra barnevernet og nye skjenkeregler.

Se sakskart fra bystyret 8. mai og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var strategi for fastlegeordningen, plan for Storaneset i Arna, plan for å utvide Langhaugen skole, samt innbyggerforslag om bibliotek på Sletten.

Se sakskart fra bystyret 10. april og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var innbyggerforslag om fuglematingsforbud, pilotprosjekt om kveldsåpen barnehage og oppjustert kostnadsramme for Ortun skole.

Se sakskart fra bystyret 6. mars og sendingen i opptak

Av aktuelle saker er nytt bofelleskap på Midtun, plan for Marineholmen, ny lokal politivedtekt og forskrift om målform ved den enkelte grunnskole i Bergen.

Se sakskart fra bystyret 31. januar og sendingen i opptak

Aktuelle saker på bystyrets første møte i 2024 var blant annet ferietilbud til personer med utviklingshemming, ny lokal forskrift om politivedtekt og sluttmelding for Ortun svømmeanlegg.

Se sakskart fra bystyret 19. desember og sendingen i opptak

Bystyret har vedtatt bybudsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan for de neste fire årene. Møtet vil bli lagt ut i opptak på web-TV.

Se sakene fra bystyret 22. november og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var byrådets tiltredelseserklæring, forslag om Jon Fosse-sitat i byrommet, omsorgsboliger på Nedre Totland og 2. tertialrapport for 2023.

Nytt bystyre og ny ordfører på plass

Marit Warncke (H) er valgt til ny ordfører i Bergen, mens Thomas Flesland (Sp) er varaordfører. Bystyret har også bestemt hvem som skal lede de ulike utvalgene.