RSS

Behandlede saker

Se sakskart fra bystyret 10. april og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var innbyggerforslag om fuglematingsforbud, pilotprosjekt om kveldsåpen barnehage og oppjustert kostnadsramme for Ortun skole.

Se sakskart fra bystyret 6. mars og sendingen i opptak

Av aktuelle saker er nytt bofelleskap på Midtun, plan for Marineholmen, ny lokal politivedtekt og forskrift om målform ved den enkelte grunnskole i Bergen.

Se sakskart fra bystyret 31. januar og sendingen i opptak

Aktuelle saker på bystyrets første møte i 2024 var blant annet ferietilbud til personer med utviklingshemming, ny lokal forskrift om politivedtekt og sluttmelding for Ortun svømmeanlegg.

Se sakskart fra bystyret 19. desember og sendingen i opptak

Bystyret har vedtatt bybudsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan for de neste fire årene. Møtet vil bli lagt ut i opptak på web-TV.

Se sakene fra bystyret 22. november og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var byrådets tiltredelseserklæring, forslag om Jon Fosse-sitat i byrommet, omsorgsboliger på Nedre Totland og 2. tertialrapport for 2023.

Nytt bystyre og ny ordfører på plass

Marit Warncke (H) er valgt til ny ordfører i Bergen, mens Thomas Flesland (Sp) er varaordfører. Bystyret har også bestemt hvem som skal lede de ulike utvalgene.