Bystyrets oppgaver og ansvar

Bystyrets hovedoppgave er å vedta overordnede mål, utvikle langsiktige strategier for kommunens virksomhet og sikre at vedtak følges opp via tilsyn og kontroll.

Se sakene fra bystyret 22. november og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var byrådets tiltredelseserklæring, forslag om Jon Fosse-sitat i byrommet, omsorgsboliger på Nedre Totland og 2. tertialrapport for 2023.

Nytt bystyre og ny ordfører på plass

Marit Warncke (H) er valgt til ny ordfører i Bergen, mens Thomas Flesland (Sp) er varaordfører.

Bergen bystyre 2023-2027

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2023-2027 er 12 politiske partier representert.