Bystyrets oppgaver og ansvar

Bystyrets hovedoppgave er å vedta overordnede mål, utvikle langsiktige strategier for kommunens virksomhet og sikre at vedtak følges opp via tilsyn og kontroll.

Her er sakene til bystyret 19. og 20. juni

Av aktuelle saker revidert budsjett for 2024, planprogram for områderegulering av Dokken sør, statusmelding fra barnevernet og forvaltningsplan for grågås.

Se sakskart fra bystyret 8. mai og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var strategi for fastlegeordningen, plan for Storaneset i Arna, plan for å utvide Langhaugen skole, samt innbyggerforslag om bibliotek på Sletten.

Bergen bystyre 2023-2027

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2023-2027 er 12 politiske partier representert.