Bystyrets oppgaver og ansvar

Bystyrets hovedoppgave er å vedta overordnede mål, utvikle langsiktige strategier for kommunens virksomhet og sikre at vedtak følges opp via tilsyn og kontroll.

Se sakskart fra bystyret 8. mai og sendingen i opptak

Av aktuelle saker var strategi for fastlegeordningen, plan for Storaneset i Arna, plan for å utvide Langhaugen skole, samt innbyggerforslag om bibliotek på Sletten.

Bergen bystyre 2023-2027

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2023-2027 er 12 politiske partier representert.