Brøytebil kjører forbi lille lungegårdsvann.
Brøyting ved Lille Lungegårdsvann.
Bilde: Veronica Årseth Ljosheim

Dette bør du vite om vinterdrift av veiene

Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier. Statens vegvesen/Vestland Fylkeskommune har ansvar for riks- og fylkesveier.

bergenskart.no kan du se hvem som har ansvar for de ulike veiene.  

Er det glatte veier der du bor?  

Meld inn feil til kommunen her. 

Trygge og fremkommelige veier gjennom året 

Bergen kommune skal sørge for trygge og fremkommelige veier hele året, også gjennom vinteren. Vi følger stadig med på værmeldinger, webkamera og værstasjoner for å gjennomføre tiltak til riktig tid, forteller seksjonsleder for veidrift i Bymiljøetaten Arild Gundersen. 

– Det er likevel viktig å påpeke at vi dessverre ikke kan være overalt med en gang, og at vi har våre prioriterte områder vi må følge. Utrykningsveier, busstraseer og gang- og sykkelveier er alltid førsteprioritet, og har derfor raskest gjennomkjøringstid, opplyser Gundersen. 

Hvorfor har dere ikke brøytet her? 

Hvor har dere satt ut strøkasser? Hvorfor salter dere noen steder, og strør andre? 

Se svar på ofte stilte spørsmål her. 

Huseiere har ansvar for å strø fortau i sentrum 

Mann måker snø i sentrum.
I et utvidet sentrumsområde er det hus- og gårdseiere har ansvar for å fjerne snø og is på fortauene, og å strø utenfor eiendommen når det glatt.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Plikten til å strø og rydde fortau for snø og is gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen. 

I et utvidet sentrumsområde er det den enkelte hus- og gårdseier som har ansvar for å fjerne snø og is på fortauene, og å strø utenfor eiendommen når det glatt. Denne plikten gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen, det vil si tidligere Bergen kommune og Laksevåg Sogn av Laksevåg kommune. Plikten gjelder uavhengig om veien utenfor er statlig eller kommunal.  

Byvekterne i Bymiljøetatens bypatrulje har jevnlige kontroller for å følge opp at huseierne sørger for at det ikke er glatt på fortauene.  

– Vi er opptatt av at det skal være trygt å ferdes på fortau, både for gående, rullestolbrukere og folk med barnevogn. Vi gir derfor gebyr dersom ikke huseierne sørger for dette i rimelig tid. Unnlatelse av pliktene kan sette forbipasserende i fare og få store konsekvenser både for forbipasserende og den enkelte gårdeier, forklarer Linn Cecilie Svanevik, seksjonsleder for bypatruljen i Bymiljøetaten. 

Les mer om hus- og grunneieres ansvar ved snø og glatte fortau. 

Er du klar for vintersykling?  

Tegning av en som sykler.
Unngå å falle på sykkel i vinter – skift til vinterdekk.
Bilde: Miljøløftet

Nå går vi inn den kalde og glatte sesongen, og det kan være lurt å skifte til vinterdekk på sykkel. Miljøløftet kjører en kampanje der de sponser det ene hjulet når du skifter til vinterdekk. Omlegging er inkludert. 

Se hvordan du får dekket dekk her. 

Piggdekkgebyr 

De som bruker piggdekk må huske å betale piggdekkgebyr. 

Les hvem som må betale og hvordan du gjør det her.