orange og hvit bybane med strømledninger over, blå himmel, sanntidsskilt til venstre og høyre
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Innspillsmøte for tilleggsutredning tunnel

Byråd Christine Kahrs inviterte til innspillsmøte for tilleggsutredningen til Bybanens byggetrinn 5 mellom Bergen sentrum og Åsane 16. april.

Formålet med innspillsmøtet var at interesserte og berørte aktører kunne  komme med sine innspill til hva tilleggsutredningen skal inneholde, og ulike perspektiver på hva som bør utredes. Innspillene vil bli tatt med inn i det videre arbeidet.  

Presentasjoner fra innlegg i møtet kan du laste ned fra pdf under:

Program

Innlegg del 1:

  • Jan Bakke. Privatperson. (Kun muntlig innlegg)
  • Hamdi Sæther. Privatperson (Kun muntlig innlegg)

Innlegg del 2:

  • Trond Tystad. Bergenslisten og nestleder i UMBY.(Kun muntlig innlegg)
  • Richard Hjellestad, Folkeaksjonen nei til bil og bybane over Bryggen.(Kun muntlig innlegg)
  • Helge Fagerlie Nilsen, Privatperson. (Kun muntlig innlegg)
  • Marianne Aanerud, Bergens mødre (Kun muntlig innlegg)
  • Vidar Sætre, Privatperson. (Kun muntlig innlegg)
  • Jonas Søbstad, Fremtidens Eidsvåg.(Kun muntlig innlegg)
  • Hans Jacob Roald, dosent i byutvikling ved HVL.(Kun muntlig innlegg)

Det tas sikte på at utredningen skal være ferdig i 2025.  

LES OGSÅ: Byrådet starter nå opp arbeidet med en tilleggsutredning for tunnelalternativ for Bybanen til Åsane. 
Les mer om vedtatte reguleringsplaner og bystyrebehandlingen her.