Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.03.2021
Merknadsfrist: 11.05.2021
Saksnummer: 201107713
Arealplan-ID: 61930000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Bergenhus

Gnr. 159 bnr. 28 mfl. Hovedformål: Offentlig trafikkområde/sykkevei.

Den 3. oktober 2019 vedtok Byrådet ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.

Traséen som varsles er en del av E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 5. Den skal binde sammen sykkelvei fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangerveien og frem til Solheimsgaten med kryssing av Fjøsangerveien i plan. En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet. Strekningen er prioritert i "Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030" og i Miljøløftets Handlingsprogram 2020-2023.   

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill