Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.10.2022
Merknadsfrist: 06.12.2022
Saksnummer: 2022-56523
Arealplan-ID: 61930000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Årstad

Årstad, gnr. 159, bnr. 28 m.fl. Hovedformål: Sykkelvei. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer 2022/20439. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Det ble varslet oppstart av planarbeidet våren 2021 med vedtak om å etablere en kryssing for gående og syklende ved Fabrikkgaten. Basert på endrede forutsetninger og ny kunnskap har saken fått nytt vedtak og det varsles derfor ny oppstart. Den 30. juni 2022 vedtok Byrådet ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.

Traséen som varsles er en del av E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 5. Den skal binde sammen sykkelvei fra Kanalveien på østsiden av Fjøsangerveien og frem til Solheimsgaten med kryssing av Fjøsangerveien i plan. En sidearm inn Fabrikkgaten inngår også i planarbeidet. Strekningen er prioritert i "Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030" og i Miljøløftets Handlingsprogram 2020-2023.

Har du synspunkter og innspill?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Dokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill