Hordvikhavn
Hordvikhavn ligger rett ved Hordvikhavn Båtlag.
Bilde: Trude Haugen

Hordvikhavn

Badevannskategori Tilstrekkelig

👉🏻Badevannskvaliteten på Hordvikhavn er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør, og bading frarådes ett døgn etter større nedbørsmengder

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Hordvikhavn badeplass klassifisert som Tilstrekkelig

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Fasiliteter

En barnevennlig badeplass med fjæresand og svaberg. Området har gressletter og en enkel lekeplass.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Hordvikhavn ligger mellom Steinstø ferjekai og båthavnen til Hordvikhamn Båtlag. Felles parkering med båtlaget.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider

Hordvikhavn
Bilde: Trude Haugen