Storåkervika
Storåkervika ligger mot Byfjorden i Salhus.
Bilde: Trude Haugen

Storåkervika

Fasiliteter

En koselig badeplass i Salhus, tilrettelagt med skjellsand og har ellers tilkomst via svaberg.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Det blir tatt vannprøver en gang i uken i badesesongen for å sikre at vannkvaliteten er god. Da blir også sjøtemperaturen målt.

Beliggenhet og tilkomst

Tømmervågen ligger på vestsiden av Eidsvågen. Gode bussforbindelser og parkeringsplass til ca. 50 biler med tilkomst via Strandveien.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider

Storåkervika
Bilde: Bergen Vann