Storåkervika
Storåkervika ligger mot Byfjorden i Salhus.
Bilde: Trude Haugen

Storåkervika

Badevannskategori Utmerket

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Storåkervika badeplass klassifisert som Utmerket.

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Fasiliteter

En koselig badeplass i Salhus, tilrettelagt med skjellsand og har ellers tilkomst via svaberg.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Tømmervågen ligger på vestsiden av Eidsvågen. Gode bussforbindelser og parkeringsplass til ca. 50 biler med tilkomst via Strandveien.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider

Storåkervika
Bilde: Bergen Vann