Toppsanden
Toppesanden er en liten badeplass i Morvik.
Bilde: Bergen Vann

Toppesanden

Februar 2024: Dårlig badevannskvalitet

På grunn av pågående arbeider med avløpssanering i Mjølkeråen, er det fare for forurensing av badeplassen via overvannsledningene i området. Vi fraråder derfor bading inntil videre.

Fasiliteter

En liten, koselig badeplass i Morvik, med sandfjære, grillplass og benker.

Badeplassen har toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Det blir tatt vannprøver en gang i uken i badesesongen for å sikre at vannkvaliteten er god. Da blir også sjøtemperaturen målt.

Beliggenhet og tilkomst

Toppesanden har en litt bratt og kronglete tilkomst via sti fra Lokketoveien. Ikke egnet for rullestol eller barnevogn.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider