Vollane
Vollane er et stort område innerst i Eidsvågen.
Bilde: Trude Haugen

Vollane

Badevannkategori Utmerket

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Vollane badeplass klassifisert som Utmerket.

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Fasiliteter

Stort område med sandfjære, stupebrett og stor gresslette. Badeplassen har også handikapprampe.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Vollane ligger innerst i Eidsvågen, forbi Eidsvåg kirke. Gode bussforbindelser. Parkeringsplasser kun for handikappede, ellers mulig å parkere ved Eidsvåg kirke.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider