Gamlehaugen
Badeplassen på Gamlehaugen ligger i nydelige omgivelser innerst i Nordåsvannet
Bilde: Trude Haugen

Gamlehaugen/"Kongen"

Badevannskategori Utmerket

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Gamlehaugen badeplass klassifisert som Utmerket.

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Badetempertur

Det blir ikke tatt rutinemessige målinger av badevannstemperaturen, men vi måler og registrerer temperaturen ca en gang pr måned. 

  • Vanntemperatur 21. mai kl 07.25: 17,1 grader

Fasiliteter

I rojale omgivelser, nederst i hagen på Gamlehaugen, ligger det et lunt badeområde, med flytebrygge og stupebrett i sommersesongen. Tilkomst til vannet via strand og svaberg.

Badeplassen har bord og benker, toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Badeplassen ligger i Konsulbukta ved Gamlehaugen. Sti gjennom parkanlegget. Parkering ved Gamlehaugen.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider.

Bading i Konsulbukta på Gamlehaugen
Bilde: Trude Haugen