Mjølkevika
Mjølkevika er en mye brukt badeplass som ligger lunt og fint til ved Stend.
Bilde: Bergen Vann

Mjølkevika

Badevannskategori Tilstrekkelig

👉🏻Badevannskvaliteten på Mjølkevika er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør, og bading frarådes ett døgn etter større nedbørsmengder

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Mjølkevika badeplass klassifisert som Tilstrekkelig

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Badetempertur

Det blir ikke tatt rutinemessige målinger av badevannstemperaturen, men vi måler og registrerer temperaturen ca en gang pr måned. 

  • Vanntemperatur 28. mai kl 08.40: 16,5 grader

Fasiliteter

Mjølkevika ligger lunt og fint til ved Fanaforden, rett sør for Stend jordbruksskule og Hardamuseet. Badeplassen har en gressplen og strandlinje, stupebrett og leidere ut i sjøen.

Badeplassen har bord og benker, har toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Adkomst via Hordnesvegen, gangveg ned til badestranden. Det er en parkeringsplass med plass til ca 50 biler i tilknytning til adkomstvegen.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider.