Skjoldabukta
Skjoldabukta - en badeperle mot Nordåsvannet
Bilde: Bergen Vann

Skjoldabukta

Fasiliteter

Sentralt plassert på Skjold, mot Nordåsvannet. Badeplassen er barnevennlig med stor gressplen, sandstrand, stupebrett og er tilrettelagt med handicaprampe. Området driftes av Friluftsrådet. 

Badeplassen har bord og benker, har toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Det blir tatt vannprøver en gang i uken i badesesongen for å sikre at vannkvaliteten er god. Da blir også sjøtemperaturen målt.

Beliggenhet og tilkomst

Badeplassen ligger på Skjold, med tilkomst via Harald Skjolds veg.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider.