Skjoldabukta
Skjoldabukta - en badeperle mot Nordåsvannet
Bilde: Bergen Vann

Skjoldabukta

Badevannskategori Utmerket

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Skjoldabukta badeplass klassifisert som Utmerket.

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Fasiliteter

Sentralt plassert på Skjold, mot Nordåsvannet. Badeplassen er barnevennlig med stor gressplen, sandstrand og er tilrettelagt med handicaprampe. Området driftes av BOF (Bergen og Omland Friluftsråd).

Badeplassen har bord og benker, har toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Badeplassen ligger på Skjold, med tilkomst via Harald Skjolds veg.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider.