Kyrkjetangen
Bilde: Andrew Buller

Kyrkjetangen

Badevannskategori Utmerket

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, er Kyrkjetangen badeplass klassifisert som Utmerket.

Les mer om Mye nedbør = dårlig vannkvalitet

Fasiliteter

En stor og populær badeplass ved Nordåsvannet. Området er meget barnevennlig, med flere små sandstrender, svaberg og gressmarker. Stupebrett og i badesesongen er det satt ut badebøyer i sjøen for å markere badeområdet.

Badeplassen har bord og benker, har toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Badeplassene blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Beliggenhet og tilkomst

Badeplassen ligger ved Nordåsvannet, sør for Bønes. Adkomst fra Straumeveien. Stor parkeringsplass.

Søk etter avganger på Skyss sine nettsider